Golden Hills Plaza

Golden Hills Plaza, Paso Robles, Calif.